آشنایی با جراحی زیبایی بینی

آشنایی با این جراحی برای کسانیکه قصد عمل بینی دارند بسیار مفید وکمک کننده است. زیرا در این صورت برای آنان آسان خواهد بود که نوع ناهنجاری بینی خود را بدرستی شناسایی کرده و به آسانی بتوانند خواست دقیق خویش را در رفع ناهنجاری بینی خود به پزشک معالجشان بگویند. زیرا که در واقع هدف از جراحی زیبایی بینی رفع ناهنجارهای آن است و در اینصورت است که بینی میتواند زیبایی واقعی خود را بدست آورد.

سلسله مطالب زیرهمراه با تصاویرلازم به منظور آشنایی کامل علاقمندان به جراحی زیبایی بینی تهیه شده است. تلاش شده تا همه مطالب ضمن کامل بودن به زبان ساده شرح وتوضیح داده شود تا خواننده بتواند مطالب را به روشنی دریافت کرده ودر پایان ابهامی برای او باقی نمانده باشند. موضوعات در دو بخش آمده اند. در بخش اول اطلاعاتی ضروری در جهت آگاهی بیمار ازتعریف بینی های گوشتی و استخوانی با مختصری از ساختمان بینی که برای هر بیمارلازم است قبل از عمل بداند و در پایان این بخش تصاویری از اثرات بسیار جالب توجه جراحی زیبایی بینی روی چشم ها ، پوست صورت وتغییرات مثبت روی گونه و لب آورده شده. ودر بخش دوم اطلاعات تکمیلی آورده شده است که به اگاهی های شخص در مراحل بعد از عمل وسایر آگاهی های جنبی در ارتباط با جراحی زیبایی بینی کمک میکند. خواننده میتواند با کلیک روی هر کدام از فهرست های مورد علاقه خود بدان مراجعه وآن رامطالعه نمایند.فهرست موضوعات به قرار زیرند:

بخش اول

 ارزیابی خواسته های بیمار و انتظارات اوازعمل خود و هدایت آن
 تعریف بینی های گوشتی و استخوانی با توضیحات مختصر در مورد ساختمان بینی همراه با تصاویر

گالری عکس

gallery-icon-blue-16x16  آلبوم اول – تصاویر گوناگون از انواع ناهنجاری های گوشتی و استخوانی
gallery-icon-blue-16x16  آلبوم دوم – تصاویر گوناگون از بینی های ترمیمی
gallery-icon-blue-16x16  آلبوم سوم – تصاویر بینی های بزرگ گوشتی با پوست ضخیم

بخش دوم (بخش تکمیلی)

 جزییات ساختمان بینی
 چگونگی کارکرد طبیعی بینی
 بررسی و عیب یابی بینی بیمار قبل از عمل
 آشنایی مختصر با اصول کلی تکنیک های جراحی زیبایی بینی و در ضمن ابزار اصلی مورد استفاده در این جراحی همراه با تصویر
 دوران بعد از عمل